整理整頓清掃清潔躾

整理整頓清掃清潔躾
整理、整頓、清掃、清潔、躾 - Seiri | Seito | Seiso | Seiketsu | Shitsuke - SISIH | SUSUN | SAPU | SERAGAM | SENTIASA AMAL

19 November 2014

PRA AUDITAN MENGEJUT OLEH AUDIT DALAMAN 5S JPM

Salam sejahtera,

Pada 14 November 2014, sempena Kursus Auditan 5S yang  diadakan, para peserta yang diketuai oleh YBhg. Datuk Mohd. Zuki Mohd Ali, Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan ) JPM telah mengadakan tinjauan dan  naziran secara mengejut ke bahagian-bahagian di JPM. 

Aktiviti pra-audit dalaman ini diadakan sebagai persediaan kepada pengauditan sebenar bagi tujuan persijilan semula yang akan diadakan oleh pihak Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) kelak. Hasil tinjauan didapati amalan 5S tetap diamalkan dan dikuti di setiap bahagian. Walau bagaimanapun masih banyak elemen-elemen 5S yang perlu dipatuhi dan dikemaskini..

15 November 2014

KURSUS PEMANTAPAN AUDITOR 5S JPM

Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia.

Seramai 31 orang peserta yang terdiri daripada Ahli Jawatankuasa Induk 5S JPM, Fasilitor dan Ketua Zon telah menghadiri Kursus Pemantapan Auditor 5S yang diadakan pada 12 dan 14 November 2014 di Bilik Serbaguna 1, Aras 3, Blok B1, JPM.

Kursus yang dirasmikan oleh YBhg. Datuk Mohd Zuki Ali, TKSU (P) ini telah melantik  Juru Audit dan Ahli Jawatankuasa Induk 5S yang baru serta diberi pendedahan tentang teknik dan tatacara untuk melakukan pengauditan yang efktif disamping menjelaskan peranan masing-masing sebagai penggerak amalan 5S di JPM. Ceramah berkaitan dengan 5S telah disampaikan oleh En. Mohd. Lizuan Abd. Latif , Konsultan daripada Quality Mind Sdn. Bhd.

15 September 2014

LATAR BELAKANG SISTEM PERSEKITARAN BERKUALITI (QE/5S) JPM       LOGO 5S Jabatan Perdana Menteri    Pelaksanaan Sistem Persekitaran Berkualiti (QE/5S) 
JPM adalah bertemakanBatu Permatadengan 
mempamerkan imej korporat JPM yang meliputi 
perkara berikut:

Persekitaran
Persekitaran semua peringkat ruang pejabat mestilah pada
tahap yang bersih, kemas dan selamat mengikut piawaian
yang telah ditetapkan


Pelabelan
Warna pelabelan mestilah seragam mengikut Zon
5 warna yang  digunakan adalah:
1. Biru Muda
2. Merah
3. Oren
4. Hijau Muda Pucuk Pisang
5. Ungu

Praktikaliti
Menggunakan kaedah yang dikitar semula, mudah 
dan murah untuk dilaksanakan serta mempunyai 
impak yang berkesan


9 lokasi utama yang merangkumi keseluruhan persekitaran tempat kerja di JPM11 April 2014

Lawatan Penanda Arasan FRIM ke JPM

Salam Sejahtera,

JPM mengalu-alukan dan mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada warga Institiut Penyelidikan Perhutanan Malaysia ( FRIM ) yang sudi mengadakan lawatan ke Kompleks JPM pada 10 April 2014 dalam siri lawatan penanda arasan kualiti.
Seramai 20 orang peserta lawatan telah dibawa melawat dan meninjau suasana bekerja dan amalan persekitaran kualiti yang dilaksanakan di setiap bahagian/seksyen , Jabatan Perdana Menteri.Terima kasih.

Bengkel Penyediaan Standard Manual Dan Petunjuk Prestasi Amalan Persekitaran Berkualiti (5S) JPM

Salam Sejahtera,
Bahagian Inovasi dan Pengurusan Sumber Manusia, JPM telah menganjurkan Bengkel Penyediaan Standard Manual dan Petunjuk Prestasi Amalan Persekitaran Berkualiti (5S) JPM pada 18 hingga 19 Mac 2014, Selasa hingga Rabu di Banglo Transit, Presint 10, Putrajaya. Objektif penganjuran bengkel adalah seperti berikut:

  • memahami teknik dan pelaksanaan Amalan 5S secara berkesan melalui metodologi yang berfasa;
  •  mengukur keberkesanan Amalan 5S dengan menggunakan Petunjuk Prestasi Utama (KPI); 
  • membangunkan Standard Manual dan Petunjuk Prestasi Amalan Persekitaran Berkualiti (5S) JPM yang seragam, teratur dan berkesan; dan 
  • memahami  kaedah dan pelaksanaan  Audit Dalaman Sistem 5S berdasarkan Standard Manual dan KPI Amalan Persekitaran Berkualiti.
Sebelum ini Amalan 5S di JPM belum melibatkan penyediaan Standard Manual dan KPI. Selain daripada itu, penyediaan Standard Manual ini merupakan satu keperluan baru dalam Amalan 5S dan akan diambil kira dalam persijilan yang akan datang. Penyediaan Standard Manual dan KPI Amalan Persekitaran Berkualiti (5S) ini adalah diperlukan bagi organisasi yang telah mengamalkan 5S di peringkat advanced termasuklah JPM yang telah mendapat persijilan 5S untuk tiga tahun.

Seramai 35 orang peserta yang terlibat secara langsung dengan Amalan 5S di JPM termasuk Ahli Jawatankuasa Induk 5S JPM, fasilitator 5S JPM dan Ketua Zon 5S JPM telah menghadiri bengkel ini dengan jayanya.05 Julai 2013

Tahniah !!!..JPM layak untuk menerima Persijilan 5S 2013-2014Makluman daripada :-

Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Induk 5S
Jabatan Perdana Menteri.

********************

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

YBhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan,

Sukacita dimaklumkan bahawa Pengauditan 5S oleh MPC yang dilaksanakan pada 4 Julai 2013 (Khamis), JPM telah berjaya mengekalkan Persijilan Semula 5S dengan cemerlang untuk tempoh setahun lagi, iaitu sehingga 4 Julai 2014.

2.       Dikesempatan ini saya mengucapkan tahniah dan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua Ahli Jawatankuasa Induk 5S, Jawatankuasa Kecil Audit/Latihan/Promosi 5S, Ketua Zon, Fasilitator dan semua warga JPM yang menjadi ahli setiap Zon 5S atas usaha, kerjasama dan sokongan padu tanpa jemu untuk menjadikan JPM sebagai agensi yang boleh menjadi contoh. Bukan sahaja dari segi kebersihan tetapi juga dari segi kecekapan sistem penyampaian dan yang penting kerjasama pasukan (team work) yang telah ditunjukkan.

3.    Kepada pihak Pengurusan atasan terutamanya Yang Berbahagia Datuk TKSUK, Yang Berusaha Datuk Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan dan Pembangunan), Setiausaha-Setiausaha Bahagian, Timbalan-Timbalan Setiausaha Bahagian dan Ketua-Ketua Seksyen,  terima kasih kerana memberikan komitmen dan sokongan padu kepada pelaksanaan dan pembudayaan 5S di JPM.

Terima kasih.

“Kualiti Dijulang Prestasi Terbilang"
“Memartabatkan Akauntabiliti Membudayakan Integriti"

Shobah binti Jamil
Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Induk 5S
Jabatan Perdana Menteri
( 03 – 8872 3715 | 6 03 – 88723904 | * shobah@pajpm.gov.my

04 Julai 2013

Pengauditan 5S oleh MPC
Tuan Haji Omar Othman, wakil Juruaudit MPC bergambar bersama-sama YBhg Datuk Mohd. Zuki bin Ali, Timbalan Setiausaha (Pengurusan ), Fasilitator, Ketua Zon dan Urusetia 5S JPM selepas taklimat pengauditan 5S JPM pada 4 Julai 2013.Selamat Datang

Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia,

Warga Jabatan Perdana Menteri mengalu-alukan kehadiran Panel Pengauditan Amalan 5s, Tuan Haji Omar Othman dari Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) ;


 Semoga jabatan ini sekali lagi akan memperolehi Persijilan Amalan 5s bagi kali ketiga.
Terima kasih.

01 Julai 2013

PENGAUDITAN SEMULA 5S DI JPM OLEH PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA

Selamat Sejahtera dan Salam 1Malaysia ,


 
UNTUK MAKLUMAN PENGAUDITAN SEMULA 5S OLEH PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA AKAN DIADAKAN PADA 4 JULAI 2013 (KHAMIS). KETUA JABATAN, PEGAWAI 5’S DAN SEMUA WARGA JPM DIPOHON UNTUK MEMASTIKAN PERSEDIAAN DAN PERSIAPAN ZON MASING-MASING UNTUK PENGAUDITAN 5S. SILA PASTIKAN KEBERSIHAN DAN KEKEMASAN PERSEKITARAN RUANG PEJABAT, TEMPAT SIMPANAN, TEMPAT UMUM DAN KAWASAN PERSEKITARAN.

PENGAUDITAN AKAN DIMULAKAN DI ZON BLOK B7, BLOK B8 DAN BLOK B1 BERMULA JAM 10.00 PAGI HINGGA 4.30 PETANG. KERJASAMA INI AMAT DIHARGAI BAGI MEMASTIKAN JPM MEMPEROLEHI PERSIJILAN SEMULA 5S BAGI KALI KETIGA DENGAN CEMERANG. 
TERIMA KASIH.
“Kualiti Dijulang Prestasi Terbilang"
“Memartabatkan Akauntabiliti Membudayakan Integriti"

28 Jun 2013

BANGUNAN HIJAUSalam sejahtera dan Salam 1 Malaysia ,

Green Building”atau istilah bahasa Melayunya bangunan hijau merupakan bangunan yang bercirikan teknologi binaan mesra alam semulajadi. Selain menjimatkan pelbagai jenis tenaga termasuk tenaga elektrik, air, angin serta kos, ianya juga turut memberi keselesaan dan persekitaran yang sihat kepada penghuninya.Tujuan atau objektif bangunan hijau direkabentuk dan dibina :-

  • Penggunaan tenaga, air dan sumber-sumber lain secara berkesan dan tidak membazir.


  • Melindungi penghuni daripada mengalami “building sick” dan meningkat produktiviti para pekerja yang bekerja di dalam bangunan ini .  
  •  Mengurangkan pencemaran, pembaziran, dan masalah alam sekitar. Penjimatan penggunaan tenaga elektrik dapat mengurangkan suhu global.
Bagaimana kita boleh berperanan merealisasikan objektif ini ??

 
Terima kasih.